PSYCHOTHERAPIE EN COUNSELING

OVERWINNEN VAN JE HINDERNISSEN EN JE KWETSUREN

Psychotherapie is een weg om via gesprekken en opdrachten tot een nieuwe aanpak van zichzelf en het leven te komen.

Psychotherapie verloopt meestal individueel of in kleine groep en kan aangevuld worden door psycho-educatie (werken aan inzicht in het gedrag).

WAT KAN JE VAN PSYCHOTHERAPIE VERWACHTEN:

Als psychotherapeut hanteer ik verschillende benaderingen uit mijn jarenlange opleidingen. Elke benadering vertrekt vanuit eigen uitgangspunten en heeft een specifieke methode en technieken. Afhankelijk van je moeilijkheden kijken we samen welke methode voor je het meest geschikt is.

De therapeutische relatie staat centraal. De therapeut werkt aan het positieve contact door een houding van onvoorwaardelijke aanvaarding, empathie en echtheid.
Er wordt uitgegaan van de beleving van zichzelf en de verstoringen hierin. Men zoekt hierbij in het hier en nu naar contact met de innerlijke belevingen en gevoelens en waarden. Zo ontdekt men wat de moeilijkheden zijn en kunnen nieuwe keuzes worden gemaakt.
Moeilijkheden kunnen hun oorsprong ook hebben in de levensgeschiedenis van de persoon en bepaalde patronen die hierin herhaald worden. We richten ons in de therapie op de dieperliggende en onbewuste motieven die vaak reeds in vroegere leeftijdsfasen ontstaan zijn. We trachten zo de ongezonde reactiepatronen te ontdekken en te helen. Uiteindelijk ontstaat er nieuwe energie en een nieuwe wijze om met zichzelf om te gaan.

Bovendien wordt er ook gewerkt aan nieuw gedrag en aan de ontwikkeling van nieuwe positieve gedachten. Ook de onderliggende waarden en levensdoelen worden bewustgemaakt en eventueel veranderd.
In de therapie wordt vaak gewerkt met opdrachten en met huiswerk. Een engagement voor verbetering is dus nodig.

VOOR WELKE KLACHTEN KAN JE TERECHT:

– je bent uit balans
– je zit vast in je negatieve gedachten en gevoelens
– je worstelt met onzekerheid, angst, verdriet, woede
– je weet niet meer wie je bent
– je kunt moeilijk praten over wat je bezig houdt
– je lichaam wil niet meer mee (pijn, vage lichamelijke klachten, stress, vermoeidheid)
– je moet een pijnlijk verlies verwerken
– je relaties lopen telkens weer vast
– je staat voor een moeilijke beslissing of keuze in je leven

DE VOLGENDE LEVENSTHEMA’S & PROBLEEMGEBIEDEN
KOMEN VAAK VOOR IN MIJN PRAKTIJK:

– laag zelfbeeld en emotionele instabiliteit
– stemmingsstoornissen, angst en depressie
– verwerkingsproblemen uit de kindertijd of een recenter verleden (verlies en rouw)
– lichamelijke klachten zoals pijn, stress, burn-out, chronische ziekte zoals chronische vermoeidheid en fybromyalgie
– relatieproblemen
– studieproblemen en werk gerelateerde problemen

ADVIES NODIG? NEEM GERUST CONTACT OP