OPLEIDING IN DE ZORG

OPLEIDING IN DE ZORG

Wil je de competentie(s) van je medewerkers en leidinggevenden ontwikkelen?

Wil je werken aan de sterkte/zwakte, talenten/valkuilen van je team?

Zoek je naar een cultuur van respect openheid en vertrouwen ?

Je kan dan ook op mij beroep doen voor opleiding, begeleiding en coaching

bij volgende thema ‘s.

  • Individuele coaching van medewerkers in de zorg
  • Intervisie en supervisie van medewerkers en teams
  • Teamwerk en groepsprocessen
  • Communicatie en feedback
  • Werken aan missie en visie in je team
  • Waarde(rend ) leidinggeven
  • Waarden en zingeving in de begeleiding
  • Modellen in psychotherapie integreren
  • Psycho spirituele en psycho religieuze groei

Werkwijze:

Na een eerste contact  is er een korte verkenning van de vraag .

Er wordt een eerste inhoudelijk voorstel uitgewerkt dat door de opdrachtgever verder wordt aangevuld.

Nadien worden concrete afspraken ( offerte )  gemaakt over programma, timing, opbouw, vergoedingen.

Als er een akkoord is kan de vorming worden gepland en opgestart.

Neem contact …

VOOR MEER INFO, NEEM GERUST CONTACT OP